Małopolski Konkurs Historyczny – edycja 2023/24 –Wiek srebrny Rzeczypospolitej, czyli okres panowania królów elekcyjnych od 1572 do 1696 roku.”

Laureat Anton Zajączkowski uczeń klasy VII
(nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuźniar-Sobek)
——————————————————————————————————————————-

 

Małopolski Konkurs Historyczny – edycja 2022/23 – „Od unii z Węgrami do unii realnej z Litwą. Proces powstawania wielonarodowej Rzeczypospolitej”

Finalistka  Magdalena Kijania uczennica klasy VIII


(nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuźniar-Sobek)

Do etapu rejonowego zakwalifikował się uczeń klasy VI Anton Zajączkowski.
(nauczyciel przygotowujący do konkursu Ewa Kulka)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Małopolski Konkurs Historyczny – edycja 2021/22 – „Od powstania państwa polskiego do ostatniego Piasta na polskim tronie. Proces budowy kraju i początki narodu polskiego”

W etapie szkolnym konkursu wzięły udział: Emilia Brzyszczyk, Magdalena Kijania, Kaja Nowak, Wiktoria Pióro, Oliwia Romanowska, Łucja Skrabalak 
(nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuźniar-Sobek)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Małopolski Konkurs Historyczny – edycja 2020/21 – „Od PRL-u do III Rzeczpospolitej. Polska i Polacy w latach 1944-1989″

Wiktoria Pióro uczennica klasy VI zakwalifikowała się do etapu rejonowego
(nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuźniar-Sobek)

 

Małopolski Konkurs Historyczny – edycja 2019/20 – „Polska i Polacy w czasie II wojny światowej”
Finalista Filip Mars uczeń klasy VIII

     

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: uczeń klasy VII Mikołaj Baster
i uczniowie klasy VIII Filip Mars i Grzegorz Suski

(nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuźniar-Sobek)

 

 

KONKURSY TEMATYCZNE

Małopolski Konkurs Historyczny – edycja 2015/16 – “Wybitni władcy Polski – Piastowie

Finaliści – Filip Galos, Wiktor Karch, Kacper Grzesiak

(nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuźniar-Sobek)

Małopolski Konkurs Historyczny – edycja 2014/15 – “Wielcy Polacy – wybitni generałowie
Finaliści – Jakub Gubała, Marcelina Mrozowicz

(nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuźniar-Sobek)

Małopolski Konkurs Historyczny – edycja 2013/14 – “Wielcy Polacy – zasłużeni dla niepodległości Polski
Finaliści – Gabriela Grzesiak, Jakub Gubała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuźniar-Sobek)

Małopolski Konkurs Historyczny – edycja 2012/13 – “Wielcy Polacy – wybitni dowódcy
Finaliści – Michał Bentkowski, Zuzanna Zawłocka, Patryk Wiecheć

 

 

 

 

 

 

 


(nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuźniar-Sobek)