Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa

im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Zakładka to podstawa do książki i czytania – konkurs plastyczny

Drodzy Rodzice! 23 kwietnia obchodzimy DZIEŃ KSIĄŻKI z tej okazji organizujemy konkurs. 

Regulamin Konkursu:
1. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom konieczności szanowania książek, a
także rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastyczno-technicznej oraz wrażliwości
estetycznej.
2. Konkurs organizowany jest w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w
Czułowie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z grupy ANTONKI, SKRZATY, MISIE,
TYGRYSKI.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną zakładkę.
4. Prace powinny mieć wielkość standardowej zakładki do książek. Zakładki mogą być
wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej.
5. Kryteria oceny:
 Pomysłowość, estetyka wykonania pracy, wkład dzieci.
Podczas wykonywania zakładki dopuszcza się niewielką pomoc rodziców (pamiętając o
tym, że w czasie tworzenia pracy dzieci powinny mieć w tym aktywny udział).
6. Zakładkę należy sfotografować i przesłać zdjęcie na jeden z adresów meilowych:
dominika.m@interia.pl, p.tworzyk@wp.pl, monia.p.332@interia.pl do 21.04.2020 r.
(poniedziałek).
Ogłoszenie wyników nastąpi 23.04.2020 r. ( czwartek). Zdjęcia prac będą udostępnione
na stronie Szkoły Podstawowej w Czułowie.
7. Wysłanie do konkursu pracy jednocześnie jest zgodą na publikacje.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.