Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa

im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

KONKURS „WOLONTARIAT NA ZNACZKACH POCZTOWYCH”

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU OGŁASZA ELIMINACJE DO KONKURSU!
„WOLONTARIAT NA ZNACZKACH POCZTOWYCH”

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO
FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA I POCZTY POLSKIEJ
DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW KULTURY

Termin nadsyłania prac do szkolnego etapu konkursu – 15 maja 2020 r.
Skany prac wraz ze skanem podpisanej zgody prosimy przesłać na adres: sekretariat@szkolaczulow.pl

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie organizatora:
https://oczamimlodych.pl/index.php?m=ho

Obecna edycja konkursu poświęcona jest tematyce wolontariatu tj.: ideom jakie za sobą niesie, przykładom działań wolontariackich, a także korzyściom zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.
Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.
Jak zaprojektować znaczek?

UWAGA!
• Praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika.
• Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
• W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.
• Prace mogą być przygotowane w ramach zajęć organizowanych przez placówkę lub w domu.
Zanim przystąpisz do pracy zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Wszystko możesz pobrać w formie plików PDF – listę plików znajdziesz na dole strony.

TEMATYKA PRAC
Twoja praca powinna przedstawiać wolontariat w różnych aspektach: tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy.
Myśląc o nim należy przede wszystkim zapoznaj się z jego definicją oraz zwróć uwagę na idee, które towarzyszą wolontariatowi, na to kto i co potrzebuje pomocy, w jakiej formie ta pomoc może być niesiona, a także jakie korzyści dla beneficjentów niesie taka pomoc. Zwróć także uwagę, że choć w ramach definicji wolontariat to bezinteresowna pomoc, niesie również korzyści dla wolontariuszy.

FORMAT PRACY
Przygotuj kartkę formatu A4 (29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości). Nie rysuj ramki! Całą powierzchnię kartki powinien wypełniać Twój rysunek.
Pamiętaj! Pracę przygotuj w orientacji poziomej.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC
Pracę wykonaj ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Praca musi dać się zeskanować.
Pamiętaj! Nie używaj komputera do stworzenia ilustracji.

CZEGO NIE UMIESZCZAĆ NA PRACY?
Praca konkursowa powinna być ilustracją do hasła “Wolontariat”.
NIE UMIESZCZAJ NA NIEJ :
• ramki
• napisów
• podpisu autora
• nominału znaczka
• napisu “Polska”
• napisu “PWPW”
• znaków towarowych, logotypów

Pliki do pobrania:
https://oczamimlodych.pl/index.php?m=po

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.