Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

O szkole

Do Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie uczęszcza obecnie 142 uczniów z klas I – VIII oraz 86 przedszkolaków w wieku 3 – 6 lat z czterech oddziałów przedszkolnych. Zatrudnienie znajduje 25 nauczycieli.

Szkoła posiada bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na zdolności i zainteresowania uczniów. Nasi nauczyciele prowadzą koła przedmiotowe, zajęcia artystyczne, komputerowe, rozwijające twórcze myślenie, etykę, sportowe, a osoby spoza szkoły – ceramikę, kaligrafię, karate, zajęcia hip-hopu, piłkę nożną, zajęcia na pływalni oraz język angielski. 

W szkole funkcjonują dwie oddzielne świetlice: szkolna oraz dla oddziałów przedszkolnych “Skrzaty”, „Misie” i „Tygryski” (10 godzin tygodniowo), jako zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci szkolne i przedszkolne mają możliwość przebywania w szkole od godziny 7:00 do godziny 17:00.

Codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą wspiera bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna. Nasi uczniowie nie tylko mogą wypożyczać w niej ciekawą literaturę współczesnych autorów dla dzieci i młodzieży, ale także odrabiać zadania domowe korzystając ze słowników, encyklopedii i stanowisk komputerowych.

Jedną z kluczowych kwestii dla naszej szkoły jest bezpieczeństwo uczniów. Dlatego postanowiliśmy kontynuować działania w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”. Od października uczniowie noszą odblaskowe kamizelki w drodze do i ze szkoły oraz na wycieczkach szkolnych.

Szkoła w Czułowie troszczy się również o zdrowie swoich uczniów, czego potwierdzeniem jest Certyfikat Przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Prowadzimy wiele akcji i działań prozdrowotnych w celu propagowania zdrowego trybu życia naszych uczniów: Dzień Zdrowego Śniadania, Dzień Marchewki, itd. Uczestniczymy w “Programie dla szkół”, w którym uczniowie otrzymują owoce, warzywa oraz mleko.

Troszczymy się również o środowisko naturalne.  Segregujemy śmieci, zbieramy makulaturę i zużyte baterie. Możemy poszczycić się zajęciem I miejsca (2013 rok) i II miejsca (2014 – 2015) w gminnym konkursie zbiórki baterii. Za wygrane pieniądze sami uczniowie wybrali nagrody (bilard, kolcki LEGO, piłkarzyki). Cała społeczność szkolna organizuje szereg działań charytatywnych zwróconych w głównej mierze na pomoc zaprzyjaźnionej szkole z bardzo ubogiej dzielnicy w Nairobi, w Kenii. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości uczniów pomogliśmy już zakupić podręczniki, sprzęt sportowy, oraz dofinansowaliśmy budowę studni. Od ostatnich dwóch lat wspieramy naszych podopiecznych w budowie nowej szkoły. Ponadto uczniowie naszej szkoły regularnie korespondują z dziećmi z Kenii, doskonaląc swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego. Od dwóch lat nasza szkoła wspiera działania prowadzone przez UNICEF – otrzymaliśmy Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki, od ubiegłego roku współpracujemy z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, a w tym roku wspieramy także Polską Akcję Humanitarną

W tym roku szkolnym zostało wprowadzonych siedem innowacji pedagogicznych, w celu poprawy jakości nauczania i wychowania. Pierwsza z nich dotyczy najmłodszej grupy dzieci, a mianowicie przedszkolaków, są to „Eksperymenty przedszkolaka”, w których dzieci prowadzą ciekawe eksperymenty i doświadczenia, w oparciu o praktyczne działania. Kolejne innowacje prowadzone w oddziałach przedszkolnych to: “Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca w naszej grupie – realizacja planu daltońskiego”“Dziecięca matematyka” oraz “Metoda projektu w przedszkolu”. Najstarsze przedszkolaki rozwijają wyobraźnię, kreatywność oraz usprawniają małą motorykę w innowacji „W kolorowym świecie mandali”. Natomiast uczniowie klas IV – VIII mogą poznawać rożne zjawiska w przyrodzie i chemii w innowacji “Od przedszkolaka do naukowca”.

Oprócz innowacji nasza szkoła bierze udział w projektach i programach edukacyjnych. Najmłodsze przedszkolaki objęte są projektem czytelniczym “Książka naszym przyjacielem”. Podstawowym celem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką oraz rozwijanie ich wyobraźni. “Matematyka z klasą”, “Technologie z klasą” oraz “Edukacja przez Szachy w Szkole” to projekty skierowane do uczniów klas I-III, które przede wszystki rozwijają logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów niestandardowymi sposobami. W klasach I-III prowadzone są również zajęcia z programowania i robotyki w programie własnym “Mali inżynierowie”„Jedzmy odpowiedzialnie” to międzynarodowy projekt, który ma na celu promowanie postaw i działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji. Jesteśmy jedną z 50 szkół w Polsce, która bierze udział w tym projekcie. „Od uprawy do potrawy” to program edukacyjny Tesco, dzięki któremu nasi uczniowie będą mieli okazję poznać drogę, jaką pokonują produkty zanim trafią do sklepów, poznawać ich wartości odżywcze oraz uczyć się wybierać dobre produkty w sklepach. Natomiast „Mistrzowie kodowania” to projekt skierowany do uczniów, którzy chcą poznać język programowania komputerowego, rozwijać myślenie kreatywne oraz doskonalić umiejętności analityczne. 

137

Uczniów z klas I - VIII

25

Nauczycieli

86

Przedszkolaków

W ramach zajęć świetlicowych nasi uczniowie mogą wziąć udział w dwóch projektach. Pierwszy projekt „Scrabble w szkole” wzbogaca słownictwo, doskonali poprawą pisownię, a także uczy logicznego myślenia, rozwija spostrzegawczość i refleks. Drugi „Klub gier planszowych” to projekt wydawnictwa GRANNA, dzięki któremu uczniowie uczą się budować relacje społeczne, konfrontują się z uczuciem wygranej i przegranej, wzbogacają swoją wiedzę, a także uczą się funkcjonować według określonych zasad i reguł.

Szkoła w Czułowie zdobyła tytuł „Szkoły Uczącej Się” (certyfikat, jakości pracy szkoły) przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki czemu władze gminy Liszki otrzymały tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów”. W codziennej pracy dydaktycznej nauczyciele stosują ocenianie kształtujące, które motywuje uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce.  
(Agnieszka Hofman, Ewelina Irlik).

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.