Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Rada Rodziców

Czym jest Rada Rodziców?

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów może zrzeszać się i wypowiadać
w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest Rada Rodziców, będąca jednym z czterech organów szkoły obok: Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej 
i Samorządu Uczniowskiego.

Rada Rodziców reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych wszystkich uczniów szkoły. Wybory do rady muszą się zatem odbywać corocznie. Dzieje się tak zawsze we wrześniu, po zebraniach klasowych (oddziałowych) zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24

Przewodnicząca: Joanna Depta (klasa II)

Zastępca: Kaja Zawisza- Janik (Skrzaty)

Skarbnik: Marcin Pyzik (klasa VIIa)

Sekretarz: Barbara Jurczyk (klasa V)

Członkowie:  Klaudia Karczewska (Antonki), Anna Konik (Misie), Małgorzata Cyganik (Tygryski), Sylwia Krawczyk (klasa Ia), Anna Borowska (klasa Ib), Joanna Ruprich (klasa II), Aldona Dymek (klasa IV), Barbara Jurczyk (klasa V), Beata Pasiak (klasa VI), Marcin Pyzik (klasa VIIa), Edyta Cieszewska-Gubała (klasa VIIb), Agnieszka Kuczmierczyk (klasa VIII).

Zadania Rady Rodziców

Rada Rodziców “może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r., art. 84). 

Serdecznie zapraszamy więc wszystkich Rodziców naszej szkoły do współpracy. Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail (rr.spczulow@gmail.com), Librus, osobiście lub przedstawicieli z trójek klasowych. Szczególnie cenne będą dla nas Państwa uwagi kierowane przed terminami zebrać, na których mamy najlepszą możliwość dyskusji wszelkich zgłoszonych tematów.

Zaplanowane terminy spotkań Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym to: 8.11.2023, 10.01.2024, 20.03.2024, 8.05.2024.

Fundusze

Zgodnie z prawem oświatowym Rada Rodziców gromadzi fundusze (dobrowolne składki), z których finansuje m.in. imprezy szkolne, nagrody dla uczniów w konkursach i za wysokie osiągnięcia w nauce oraz pomaga uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (potrzebę taką prosimy zgłosić wprost do rady rodziców lub poprzez wychowawcę). 

W bieżącym roku szkolnym zostały ustalone propozycje następujących składek:

– za pierwsze dziecko uczęszczające do szkoły/ przedszkola- 50 zł

– za drugie dziecko- 40 zł

– za trzecie i kolejne- 30 zł.

Składki można opłacać jednorazowo lub rozkładać “na raty”. W przypadku trudnej sytuacji materialnej istotna będzie również składka w niższej możliwej kwocie. Jednocześnie- może dla kogoś nie będzie problemem uiścić składkę wyższą niż proponowana. Fundusze idą w całości na działalność statusową szkoły, którą razem współtworzymy. 

Wpłaty można dokonać u skarbnika p. Marcina Pyzika, grzecznościowo u p. Edyty Piochy lub przelewem.

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 65 1020 2892 0000 5102 0688 4490 (PKO Bank Polski SA) 

Tytuł: Imię i Nazwisko ucznia, Klasa, Rada Rodziców

Nazwa odbiorcy: SKO przy Szkole Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Poza powyższymi składkami Rada Rodziców wspiera akcje Przekaż 1% podatku możliwej dzięki nawiązaniu przez Dyrekcję współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska (http://www.spsm.edu.pl/).

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców, aby w swoich rozliczeniach rocznych pamiętali o szkole w Czułowie. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie dodatkowe pomysły na gromadzenie środków na potrzeby naszych Przedszkolaków i Uczniów oraz na wszystkie inne sugestie czy inicjatywy dotyczące naszej Szkoły. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.