Świetlica

Godziny pracy:

 

Poniedziałek     7.00 - 7.45    oraz    12.30 - 17.00

Wtorek              7.00 - 7.45    oraz    12.30 - 17.00

                      Środa                7.00 - 7.45    oraz    12.30 - 17.00                      

Czwartek           7.00 - 7.45    oraz    11.30 - 17.00

 Piątek                7.00 - 7.45    oraz    12.30 - 17.00 

 

 

 

Regulamin pracy świetlicy

Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie  

 

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców

pracujących.

 

1. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren

    świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.

 

2. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić

    swoje przyjście do świetlicy.

 

3. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz  aktualizacji danych.

 

4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym

    oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę

    świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie

    rodziców.

 

5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd 

    nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą

    i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

 

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede 

    wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny 

    oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ

    na jego ocenę z zachowania.

 

7. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie

    środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami,  pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie –

    możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.

 

8. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.

 

Rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę dokonują wpłaty 10 zł za okres na tzw. „fundusz świetlicy”.

Gromadzone fundusze przeznaczone są na: zakup materiałów piśmiennych, zabawek, artykułów do prac i zajęć 

plastycznych dzieci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2017/18


XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w SCRABBLE Kutno 2018

Maja Dymek i Grzegorz Suski- miejsce VII

Kacper Fiutowski i Wojciech Zatorski-miejsce XI

25 maja 2 drużyny wzięły udział w Turnieju w kategorii szkół podstawowych (21 zespołów). Turniej składał się z 5 rund, rozgrywanych tzw. systemem szwajcarskim – w kolejnych rundach spotykają się ze sobą gracze mający zbliżony dorobek z poprzednich rund. Ta sama para graczy nie może się spotkać ze sobą więcej niż jeden raz. Czysta runda (z pominięciem czasu zapisywania wyników i sprawdzania ułożonych wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty) trwała 20 minut. Czas był kontrolowany przy użyciu zegarów szachowych. Każdy zawodnik miał prawo sprawdzić słowo ułożone przez przeciwnika.

 

(tekst i zdjęcia Ewa Kulka)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiosenne i wielkanocne malowanie na folii spożywczej---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Pizzy-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scrabble w Szkole - X Turniej Mikołajkowy w Warszawie


 

Galeria zdjęć

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub Gier Planszowych - podłogowa gra planszowa Gminy Liszki


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wróżby i zabawy andrzejkowe - 30 XI 2017------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu" - listopadowe zajęcia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Pluszowego Misia - 24 XI 2017


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub Gier Planszowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu" - październikowe zajęcia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu"


 

 

Program „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” jest projektem, którego pierwsza edycja w roku 2017/2018 jest skierowana do klas 1-3 szkół podstawowych. W naszej szkole będziemy go realizować poprzez zajęcia świetlicowe. Celem Organizatorów jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania. Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i partnerami.

Organizatorzy programu przygotowali stronę: dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl, na której znajdują się inspiracje dla dzieci i rodziców, a także będą zamieszczane nasze działania.

W ramach programu odbywać się będą zajęcia kulinarne. O ich terminach i ewentualnych produktach, które będzie należało przynieść, będę informować na bieżąco. J(A. Hofman)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowy Dzień Kropki - 15 IX 2017
Galeria zdjęć


15 września na zajęciach świetlicowych świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to dzień odkrywania w sobie talentów, kreatywności i pomysłowości. W naszej szkole przygotowania do tego dnia trwały od poniedziałku, można zatem śmiało powiedzieć, że świętowaliśmy „Tydzień Kropki”. J Uczniowie poznali Vashti, która dzięki mądrej nauczycielce plastyki odkryła w sobie talent do malowania. Jej historia stała się punktem wyjścia do rozmowy o naszych talentach. Uczniowie rysowali swoje znaki oznaczające ich talenty. W następnych dniach odrysowywaliśmy i wycinaliśmy kropki, które przyklejaliśmy na ubrania i twarze, rysowaliśmy i malowaliśmy kropkowe prace. Każde dzieło, jak jego twórca jest wyjątkowe! (A. Hofman)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum 2016/17

 

Archiwum 2013/14

 

Archiwum 2012/13