Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa

im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Projekt pogoda

W listopadzie u Tygrysków jeden tydziń zajęć prowadzony był metodą projektu. Tematem była POGODA. Projekt zaczęliśmy od wsólnego wyjaśnienia pojęcia pogoda. Wspólnie też stworzyliśmy siatkę pytań, na które chcieliśmy uzyskać odpowiedź. 

Rozmawialiśmy też o pogodzie w poszczególnych porach roku i stworzyliśmy Kącik Małego Meteorologa.

Temat drugiego dnia to: Jak powstaje burza? W  tym dniu między innymi odpowiedzieliśy na to pytanie, ale także rozmawialiśy  o składnikach pogody i poznawaliśy rożne rodzaje chmur.

Trzeciego dnia rozmawialiśmy o tęczy, tego dnia stworzyliśmy też pracę plastycznę pt. “Tęcza w puszystych chmurkach”.

Słownictwa związanego z pogodą nie zabrakło także na zajęciach z języka angielskiego – uczyliśy się opisywać pogodę po angielsku.

Kolejny dzień był dla przedszkolaków bardzo atrakcyjny. Odwiedziła nas mama Milenki i przeprowadziła dla dzieci warsztaty meteorologiczne.  Podczas zabaw klasyfikacyjnych Tygryski utrwaliły poznane już składniki pogody.

Następnie dzieci wykonały własne termometry i sprawdziły ich działanie.

Przedszkolaki wykonały także doświadczenie, które pokazało, że ciepłe powietrze unosi się do góry. 

Dzieci oglądąły również różne przyrządy służące do sprawdzania pogody m.in.: barometr, termometr i deszczomierz.

Mama Milenki rozmawiała również z przedszkolakami na temat ciśnienia i pokazała doświadczenie obrazujące jak powietrze nas przygniata.

Ostatniego dnia projektu skupiliśy się na pytaniu: “Jak wędruje kropelka wody? Dzieci wysłuchały wiersza pt. “Wodna wędrówka” i na jego podstawie ułożyły schemat obiegu wody w przyrodzie. Informacje na temat krążenia wody w przyrodzie utrwaliliśy ogladając film edukacyjny.

“Spadające krople deszczu” – zabawa matematyczna w ruchu, ćwiczenia w przeliczaniu oraz wykonywaniu prostych dziłań matematycznych.

Podczas projektu uczyliśy się też odczytywać temperaturę z termometra.

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.